ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij Manou Made, gevestigd in Grotesteenweg 517, 2600 Antwerpen, via de webshop op www.manoumadeshop.be of manoumade.be Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bestellingen

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop op www.manoumadeshop.com. Na het plaatsen van een bestelling, ontvang je een bevestiging per e-mail. Indien er een probleem is met de bestelling, neemt Manou Made contact op via het opgegeven e-mailadres.

Prijzen en betalingen

De prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betalingen kunnen gedaan worden via de beschikbare betaalmethoden op de webshop. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt.

Levering

Manou Made streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Manou Made is niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten bij de levering door de bezorgdienst.

Retourneren en annuleren

Indien je niet tevreden bent met je bestelling, kan je deze binnen 14 dagen retourneren. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Producten kunnen enkel geretourneerd worden als ze in originele staat en verpakking zijn. Bij annulering van een bestelling voor verzending worden reeds betaalde bedragen teruggestort. Contacteer ons op info@manoumadeshop.be voor meer info hierover.

Privacy

Manou Made respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid op de webshop.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Manou Made via het e-mailadres info@manoumadeshop.be of info@manoumade.be Wij zullen zo snel mogelijk reageren op je bericht.

Aansprakelijkheid

Manou Made is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van gebruik van de producten die via de webshop zijn gekocht, tenzij deze schade of letsel het directe gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Manou Made. De aansprakelijkheid van Manou Made is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het aankoopbedrag van de betreffende bestelling.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en de inhoud van de webshop berusten bij Manou Made of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Manou Made (delen van) de webshop of de producten te kopiëren, reproduceren, distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wijzigingen

Manou Made behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op de webshop worden gepubliceerd en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen.

Overmacht

Manou Made is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden indien deze vertragingen of tekortkomingen worden veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar controle liggen, zoals overmacht, oorlog, natuurrampen, stakingen of andere vormen van arbeidsconflicten, storingen in de elektronische communicatie-infrastructuur, of andere gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van Manou Made liggen.

Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of onafdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo veel mogelijk dezelfde economische en juridische effecten heeft als de nietige of onafdwingbare bepaling.

Communicatie

Alle communicatie tussen Manou Made en de klant zal plaatsvinden in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen. De klant stemt ermee in dat Manou Made alle communicatie kan verzenden via elektronische middelen, zoals e-mail.

Privacybeleid

Manou Made verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met haar privacybeleid. Het privacybeleid is beschikbaar op de webshop en beschrijft hoe Manou Made persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, beheert en beveiligt.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze algemene voorwaarden of de producten van Manou Made, kan de klant contact opnemen met Manou Made via info@manoumadeshop.be info@manoumade.be of via het contactformulier op de webshop.