PRIVACY POLICY

WIE ZIJN WE

Ons website adres is: https://manoumadeshop.be.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken maar niet gelimiteerd tot:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

REVIEWS

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

CONTACT FORMS

Wanneer u ons contacteert via het contactformulier geeft stuurt u een e-mail naar info@manoumade.be of info@manoumadeshop.be

Om er voor te zorgen dat wij op uw bericht kunnen antwoorden houden wij uw e-mail adres bij.

WIJ VERWERKEN GEEN BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS VAN U.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

– Facturen en offertes kunnen sturen

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen geen geautomatiseerde verwerkingsbesluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de privacy van de betrokkene(n).

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De vormgeving van de ID-kaart en uw naam moeten leesbaar blijven, alle andere persoonlijke gegevens mag u zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Art 3 bij laattijdige betaling heeft de verkoper recht op en dit vanaf de eerste dag na de vervaldag en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging van de verkoper op een schadebeding die wordt vastgesteld op 20% van het nog openstaande bedrag met een minimum van 125 euro te vermeerderen met de verwijlintresten vanaf vervaldag ten belope van 12 ù op jaarbasis.

Art 4 alle klachten betreffende de uitgevoerde werken en facturen moeten ons binnen de zeven dagen en per aangetekende zending overgemaakt worden

Art 8 alle betwistingen betreffende tekortkomingen of vak gebreken zullen geoordeeld worden door de RECHTBANKEN te Antwerpen.

Art 9 De aanvaarding van deze factuur of offerte geldt als overeenkomst.

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Huisregels boekingen behandelingen

1. Voorschot wordt in geen enkel geval terugbetaald. Je kan je voorschot binnen de 3 maanden gebruiken indien je minimaal 48h op voorhand je afspraak annuleert.

​2. Bij annulatie/verzet vanaf 48 uur voor je afspraak ben je je voorschot kwijt.

​3. Indien je niet komt opdagen en niks laat weten dient het totaalbedrag overgemaakt te worden op onze rekening indien je een nieuwe afspraak wenst vast te leggen.

​4. Bij zwangerschap kan je je voorschot benutten voor een andere behandeling naar keuze of je kan het besteden in ons webshop. Gelieve hiervoor via de Whatsapp Service contact op te nemen. Het voorschot wordt niet terugbetaald.

​5. Indien je ergens anders permanente make-up hebt laten uitvoeren dien je een foto door te sturen zodat wij kunnen zien of een cover-up mogelijk is.

​6. Je betaalt het volledig bedrag en niet een bijwerking als je eerste sessie door een andere specialiste is uitgevoerd.

​7. Heb je permanente make-up die verwijderd zou moeten worden, waardoor de behandeling niet uitgevoerd kan worden tijdens je ingeplande afspraak, ben je je voorschot kwijt (mits je geen foto’s hebt doorgestuurd via Whatsapp).

​8. Heb je reeds (1 week voor je afspraak) botox of fillers laten zetten op de te behandelen zone waardoor je behandeling niet uitgevoerd kan worden op de geplande data, ben je je voorschot kwijt.

​9. Indien je te laat komt wegens druk verkeer, gelieve ons te verwittigen. Vanaf 30 minuten is het niet meer haalbaar om je verder te helpen, waardoor je je voorschot kwijt bent en een nieuwe afspraak dient in te plannen.

​10. Bij een bijkomende behandeling binnen de 3 maanden na de eerste bijwerking, betaal je 50 euro. Dit is eenmalig geldig. Het is niet mogelijk om om de 3 maanden langs te komen voor een nabehandeling.

​11. Tot 2 weken na je behandeling mag je niet onder zon of zonnebank. Gelieve je afspraak na je vakantie in te plannen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor snellere vervaging tijdens de zomermaanden.

​12. Bij het aanmaken van een nieuwe behandeling is de klant verplicht om de bijwerking binnen de 5 à 8 weken zelf in te plannen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer gepland kunnen worden wegens volgeboekte agenda’s.

13. Bij het aankopen van een pakket is het de bedoeling dat de sessies op een afgesproken termijn worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is of niet binnen die periode valt, vervallen de overige sessies van dat pakket. Als het gaat om overmacht, geldt bovenstaande regel niet.

14. Bij het niet afwerken van een pakket of het vroegtijdig stoppen of annuleren, kan het resterende bedrag voor een andere behandeling gebruikt worden. Hou er rekening mee dat de sessies dan niet meer in pakketprijs gerekend worden, maar dat de sessies die je gehad hebt dan per sessie geteld worden.

Bv. je boekt een pakket van 5 sessies bbglow aan €400,00 (€80/sessie) en na 3 sessies wil je de behandeling stopzetten. Je zal dan aangerekend worden voor de 3 sessies die je dan gehad hebt aan de normale prijs van 1 sessie (€99). De berekening: 
€99 x 3 = €297 

€400 – €297 = €103 euro resterend

​15. Een pakket wordt aangekocht door een persoon en door diezelfde persoon gebruikt. Pakketten kan men niet verdelen over meerdere mensen. 

16. Permanente make-up behandelingen kunnen twee weken voor of twee weken na een Covid-19 vaccin worden toegepast. Het is niet mogelijk om een permanente make-up behandeling voor deze termijn toe te passen bij ons.

17. Wij  zijn niet aansprakelijk voor alle soorten neveneffecten die kunnen ontstaan na het zetten van permanente make-up met een Covid-19 vaccin inenting. Je bent als klant volledig zelf verantwoordelijkheid voor zowel het bijhouden en organiseren van deze termijnen als voor de neveneffecten die kunnen ontstaan.